Δυτική Αχαΐα: Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο η σύμβαση του δήμου με την ΔΕΥΑΔ – Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Το σοβαρό και ακανθώδες θέμα για τη δημοτική αρχή, η δανειακή σύμβαση που θα καθιστά τον δήμο εγγυητή για τις μεγάλες οφειλές της ΔΕΥΑΔ (που προέρχονται από παλιές οφειλές αλλά και τους τρέχοντες λογαριασμούς) θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 7 το απόγευμα.

Το θέμα απαιτεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις την απόλυτη πλειοψηφία του σώματος. Οι απουσίες από την πλευρά της πλειοψηφούσας παράταξης – στην τελευταία συνεδρίαση –  μπορεί να ήταν ελάχιστες, ήταν όμως αρκετές για να αποσύρουν το θέμα, το οποίο θα επανέλθει σε νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με εκτενέστερη συζήτηση και ανάλυση της σύμβασης. Να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα με τις υπέρογκες οφειλές της ΔΕΥΑΔ απασχολεί και βασανίζει τη δημοτική αρχή εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς η ΔΕΗ έχει ήδη προχωρήσει σε προειδοποιητικές διακοπές ρεύματος στα αντλιοστάσια κάνοντας δύσκολη τη ζωή των δημοτών τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο αγώνας δρόμου, μέσω νομικής οδού (ασφαλιστικά μέτρα), που έδωσαν μικρές παρατάσεις στις διακοπές, όσο και με την άσκηση πίεσης προς τους καταναλωτές για να ρυθμίσουν τις οφειλές και να αρχίσει να ζεσταίνεται το ταμείο της δημοτικής επιχείρησης, ήταν μεγάλος, αλλά ακόμη ο κίνδυνος για νέες διακοπές δεν έχει απομακρυνθεί. Μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ απέστειλε νέα προειδοποίηση για διακοπή ρεύματος μέσα στον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ΔΕΥΑΔ θα πρέπει – με εγγυητή τον Δήμο – να καταβάλλει μηνιαίως περίπου 70.000 ευρώ (20.000 από το παλιό όφελος (100 δόσεις για το ποσό 1.936.006,50€) και 50.000 περίπου από τον τρέχοντα).  Για το ποσό αυτό, ο δήμος δυτικής Αχαΐας θα βάλει «πλάτη» και η διοίκηση του δήμου, αναμένει να στηριχτεί από τα στελέχη του.

Η μηνιαία καταβολή του συγκεκριμένου ποσού, θα αποτελέσει φυσικά μια καθημερινή αγωνία και τιτάνια προσπάθεια για τη δημοτική αρχή και τη διοίκηση της ΔΕΥΑΔ, προκειμένου να μην μπουν πάλι σε περιπέτειες και απειληθεί η περιοχή της δυτικής Αχαΐας με διακοπή ρεύματος, αφήνοντας τα χωριά χωρίς νερό. Προέχει όμως τώρα, να ψηφιστεί η δανειακή σύμβαση από το δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της καταβολής των οφειλών σε ασφαλέστερο οικονομικό περιβάλλον.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Σύμβασης Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων με την Δ.Ε.Η, δυνάμει της απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων και της υπ’ αριθ. 211725/12-9-2017  απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίουβάσει της υπ’ αριθ. 156/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  και παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή της Σύμβασης.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως Οικονομικού Έτους 2016, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.) [σχετ. 20/2017(ΑΔΑ:ΨΕΜ3ΟΚΥ6-Π7Ν) της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.] .
  Εισηγητής: Κοκκίνη Πατρούλα,  Πρόεδρος   Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
3.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή Παραίτησης  και Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων.
  Εισηγητής: Κοκκίνη Πατρούλα,  Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
4.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΛΕΝΙΑΣ» της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Δύμης» του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Λαρίσου»  του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Μόβρης» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

 

8.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Ωλενίας» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Δύμης» και έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 [Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.4/ΕΥΔΠ_91 (1η)] της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Δύμης Δήμου Δυτικής Αχαΐας»
  Εισηγητής : Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Λαρίσου» και έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 [Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.4/ΕΥΔΠ_91 (1η)] της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Λαρίσου Δήμου Δυτικής Αχαΐας»
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Μόβρης» και έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 [Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.4/ΕΥΔΠ_91 (1η)] της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Μόβρης Δήμου Δυτικής Αχαΐας»
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την  Έγκριση της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου-κατά τόπους ανακατασκευής διακοινοτικού οδικού δικτύου-ΜΠΕ στην Δ.Ε. Ωλενίας» και έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 [Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.4/ΕΥΔΠ_91 (1η)] της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ωλενίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας»
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Διαγραφή Οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αναγνώριση οφειλής του Δήμου σε τρίτο ( Τ.Κ. Ριόλου).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας Αιρετών, Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.