Πλατεία στην Λακκόπετρα – Που θα γίνει – Ο προϋπολογισμός – Η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

Πλατεία θα αποκτήσει και η Λακκόπετρα, ένα από τα χωριά που την περιμένει εδώ και χρόνια. Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο ψηφίστηκε το θέμα και πλέον οι Λακκοπετρίτες περιμένουν να μπει το νερό στο αυλάκι. Αν και περιμένουν το έργο από το προηγούμενο καλοκαίρι, αντιμετωπίζουν θετικά τη νέα εξέλιξη. 

Την εισήγηση για την πλατεία έκανε στο δημοτικό συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Γκοτσόπουλος :

«Η Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας είναι μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες του Δήμου μας και μια από τις κοινότητες που στον πληθυσμό της περιλαμβάνεται μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων και κυρίως παιδιών. Επίσης είναι Κοινότητα με μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τόσο από την ευρύτερη περιοχή των Πατρών και την υπόλοιπη Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Η κοινότητα αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες του δήμου μας και παρότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και παρότι συμβάλλει σημαντικά στα τακτικά έσοδα του Δήμου στερείται Κοινόχρηστου Δημοτικού Χώρου – Πλατείας. 

Την εισήγηση για την πλατεία έκανε στο δημοτικό συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Γκοτσόπουλος

Ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή που οι φορείς της Κοινότητας αλλά και εγώ προσωπικά του θέσαμε το θέμα και του ζητήσαμε την συμβολή του στην υλοποίηση του οράματος μας για την κατασκευή πλατείας ήταν θετικός και μας δήλωσε ότι θα φροντίσει για την υλοποίηση του. Μάλιστα το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 κατά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού δεσμεύθηκε για μια σειρά από ζητήματα και παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η Τοπική Κοινότητα και μεταξύ των άλλων ήταν και η αγορά του οικοπέδου για την κατασκευή της Πλατείας. Τις ίδιες δεσμεύσεις ο κ. Δήμαρχος τις επανέλαβε και στις 18 Φεβρουαρίου 2017 στον αποκριάτικο χορό του συλλόγου.

 

Με δεδομένα, πρώτον την αναγκαιότητα που αναντίρρητα υπάρχει για την κατασκευή της πλατείας, δεύτερον τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις του Δημάρχου και τρίτον την οικονομική δυνατότητα που έχει ο Δήμος μας, την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, παρόντων και των τριών μελών του, αλλά και με την παρουσία του Ιερέα του χωριού μας, του Προέδρου του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», του Προέδρου του Αθλητικού Ομίλου «ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ», αρκετών κατοίκων και εμένα του ίδιου αποφασίστηκε ομόφωνα ότι κρίνετε αναγκαία η αγορά οικοπέδου για την κατασκευή πλατείας. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αγορά οικοπέδου στο κέντρο του χωριού, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, εμβαδού περίπου δύο στρεμμάτων που να εφάπτεται στην Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Αράξου. Προς επιβεβαίωση των όσων παραπάνω αναφέρω σας επισυνάπτω και το σχετικό πρακτικό με αριθμό 28 του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λακκόπετρας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

 

Μετά από αυτή την εξέλιξη με την με αριθμό πρωτοκόλλου 11173/28.06.2017 επιστολή μου ζήτησα από τον κύριο Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, την Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών την δημιουργία σχετικού κωδικού στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού που είχε προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουλίου 2017. Προς επιβεβαίωση των όσων σας αναφέρω επισυνάπτω την επιστολή η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

 

Πράγματι στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας που αποφασίστηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 δημιουργήθηκε σχετικός κωδικός με ΚΑΕ 30-7112.0024, με τίτλο «Αγορά Ακινήτου για πλατεία στην Τ.Κ. Λακκόπετρας» και με ποσό 40.000,00 €.

 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούµαι στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση αναγκαιότητας αγοράς ενός οικοπέδου εντός της Τ.Κ. Λακκόπετρας της ∆.Ε. Λαρίσου του ∆ήµου Δυτικής Αχαΐας εμβαδού από ένα ( 1 ) μέχρι δύο ( 2 ) στρέμματα, το οποίο να εφάπτεται στην Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Αράξου, είτε αριστερά, είτε δεξιά από αυτή, να βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ της οικίας Γεωργίου Τογιόπουλου του Ανδρέου και μέχρι το κτίριο που στέγαζε τον Σταθμό Χωροφυλακής, είτε εντός, είτε εκτός οικισμού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 191 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Νόμου 3463/2006, για την εκπλήρωση του παραπάνω δηµοτικού σκοπού για την κατασκευή πλατείας στην Τ.Κ. Λακκόπετρας.

 

Η αγορά του εν λόγω ακινήτου θα γίνει µε δημοπρασία κατόπιν καθορισµού ανώτατης τιµής αγοράς του ακινήτου από την Εκτιµητική Επιτροπή του ∆ήµου Δυτικής Αχαΐας, η οποία προτείνουμε να απαρτίζεται από τον Αντιδήμαρχο Λαρίσου, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Λακκόπετρας και έναν μηχανικό που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος. Η αγορά θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7112.0024 του Δηµοτικού Προϋπολογισμού του ∆ήµου μας Οικονομικού Έτους 2017. Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 191 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 περί ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, λαµβάνεται δε µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου.

Κύριοι Συνάδελφοι.

Πιστεύοντας ότι θα είστε θετικοί στο αίτημα αυτό της Κοινότητας μας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας και για τον χρόνο που μας διαθέσατε προκειμένου να ακούσετε την παρούσα εισήγηση και να σας ζητήσουμε όπως την υπερψηφίσετε ομόφωνα, ενέργεια που θα μας φέρει πιο κοντά στην υλοποίηση του οράματος μας για την αγορά του οικοπέδου και την κατασκευή της Πλατείας του χωριού μας».