Νικολέτα Φρούτα: Λογοθεραπεία – Γιατί πρέπει άμεσα να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες του παιδιού στην ομιλία του;

Νικολέτα Φρούντα

Λογοθεραπεύτρια, ΜΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Λογοθεραπεία….

Γιατί είναι σημαντικό ν’αντιμετωπιστούν άμεσα οι δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί στο λόγο του και στην ομιλία του;

 Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα παιδιά απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της Λογοθεραπείας. Μια ειδικότητα που έχει γίνει ευρέως γνωστή τα τελευταίο χρονικό διάστημα. Σίγουρα, το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας, ωστόσο δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στην άποψη ότι το παιδί είναι μικρό και έχει το χρόνο για να βελτιωθεί γλωσσικά. Το σχολικό περιβάλλον έχει γίνει αρκετά απαιτητικό και θέλει το παιδί να έχει καλό εκφραστικό λόγο, να έχει εμπλουτισμένο λεξιλόγιο και καλό μαθησιακό προφίλ έτσι ώστε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της Α΄δημοτικου.

Στην περίπτωση, λοιπόν που υπάρχει υποψία για κάποια διαταραχή στην επικοινωνία του, στο λόγο του και στην ομιλία του, θα ήταν πολύ χρήσιμο να κάνει μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση, για να ανιχνευθούν τυχόν διαταραχές στη γλωσσική του ανάπτυξη.

Εάν υπάρχει κάποια καθυστέρηση στο λόγο του ή οποιαδήποτε άλλη διαταραχή, η έγκαιρη παρέμβαση θα βοηθήσει το παιδί να αποφύγει δευτερογενείς συνέπειες που σχετίζονται με την εξέλιξη του λόγου του. Συγκεκριμένα, τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα, φόβο για επικοινωνία, ανασταλτικότητα για έκφραση και σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά μαθησιακές δυσκολίες.

Βασικό είναι επίσης, να υπάρχει άμεση παρέμβαση, μόλις διαπιστωθεί η διαταραχή, ώστε να μην εγκαθιδρυθούν οι διαταραχές στο νευρικό σύστημα και ‘συνηθίσει’ ο εγκέφαλος στο λανθασμένο πρότυπο που έχει υιοθετήσει το παιδί. Μη ξεχνάμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξελίσσεται ραγδαία κατά τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής του παιδιού, παίρνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό της ανάπτυξης του σε αυτό το διάστημα και ορίζοντας, επιπλέον, το προφίλ που θα έχει το παιδί ως ενήλικας με τα προτερήματά του και τις δυσκολίες του.

Συνοψίζοντας, η έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού μόνο ωφέλη έχει να δώσει στο παιδί αλλά και στην μετέπειτα εξέλιξη του.