Σύλλογος Πέτα «Το Φιλοκάλι»: Πρωτομαγιά με φαγητό, χορό, τραγούδι στην πλατεία του χωριού!