Το Κέντρο Κοινότητας για τους Ρομά στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο – Τί θα γίνει με τη στελέχωσή του – Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Το διευρυμένο κέντρο κοινότητας για τους ρομά, θα είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο (9 Ιανουαρίου, 8μμ) του δήμου δυτικής Αχαΐας (Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά, συνολικό κόστος Πράξης 357.264 ευρώ). 

Στη συνεδρίαση, θα συζητηθεί η υλοποίηση με ίδια μέσα (μεταφορά δυναμικού από το ιατροκοινωνικό κέντρο και τις κοινωνικές δομές) καθώς και ο ορισμός του υπευθύνου του κέντρου.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι νέα δράση, με καινοτόμα χαρακτηριστικά και με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας, καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. Κέντρα Ρομά, Κέντρα Μεταναστών κ.α.).

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

 

1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο: “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά” της πράξης “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093.»

Εισηγήτρια : Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον «Ορισμό Υπεύθυνου Διαχειριστή της Πράξης “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά” με Κωδικό ΟΠΣ 5002093 στο Επιχιερησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014-2020″.»

Εισηγήτρια : Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
3. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Ανανέωση αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών».

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό τέλους (εφ’ άπαξ )πλανόδιου εμπορίου».

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.