Κάτω Αχαΐα: Προσλήψεις για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας για Ρομά – Οι αποφάσεις της πρώτης συνεδρίασης του ΔΣ για το 2017! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Ομόφωνα ψηφίστηκαν και τα τέσσερα θέματα του πρώτου δημοτικού συμβουλίου για το 2017.

Η συνεδρίαση του ΔΣ του δήμου δυτικής Αχαΐας, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Ξεκίνησε στις 08:15 και ολοκληρώθηκε περίπου στις 9μμ.

Ο δήμαρχος δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου ευχήθηκε καλή χρονιά και ζήτησε συνεργασία από όλο το σώμα για την υλοποίηση έργων και δράσεων προς όφελος του τόπου.

 

Τα θέματα που ψηφίστηκαν ομόφωνα ήταν: 

1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο: “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά” της πράξης “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093.»

Εισηγήτρια : Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον «Ορισμό Υπεύθυνου Διαχειριστή της Πράξης “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά” με Κωδικό ΟΠΣ 5002093 στο Επιχιερησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014-2020″.»

Εισηγήτρια : Κοκκίνη – Παπαδοπούλου Πατρούλα, πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
3. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Ανανέωση αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών».

Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό τέλους (εφ’ άπαξ )πλανόδιου εμπορίου».

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

ΔΥΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σε ότι αφορά τη λειτουργία του διευρυμένου κέντρου για τους Ρομά, το συμβούλιο αποφάσισε τη μετάταξη των πέντε υπαλλήλων στα δύο Ιατροκοινωνικά κέντρα στο νέο κέντρο, στο οποίο οι υπηρεσίες θα ενσωματωθούν. Επίσης αποφάσισε την πρόσληψη δύο ακόμη υπαλλήλων για τις θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού και Οικονομολόγου οι οποίες θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ. Υπεύθυνη του προγράμματος θα είναι η Αγγελική Γεωργακοπούλου. 

Στην πρώτη συνεδρίαση για το 2017 παρόντες ήσαν 18 σύμβουλοι. Από την πλειοψηφούσα παράταξη έλειπαν οι Καραμπελιάς, Διακάτος και Φιλιππόπουλος και από την αντιπολίτευση Γκοτσούλιας, Θανόπουλος.