Αναγκαίες επενδύσεις

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

Η χώρα χρειάζεται να αποκτήσει άμεσα ένα νέο επενδυτικό χάρτη. Βέβαια οι όποιες νέες επενδύσεις δεν μπορεί να ακολουθήσουν την αποτυχημένη συνταγή του παρελθόντος. Αντίθετα, πρέπει να είναι στοχευμένες και να  επικεντρωθούν στους δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου δημιουργούνται βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας, είναι αναγκαίο ένα επενδυτικό σοκ της τάξης των 100 δισ. ευρώ περίπου την ερχόμενη πενταετία ή 20 δισ. ευρώ περίπου το χρόνο κατά μέσο όρο. Έτσι, όχι μόνο θα σταματήσει η απαξίωση του κεφαλαίου στην Ελλάδα, αλλά θα αρχίσει σταδιακά να αυξάνεται. Είναι φανερό όμως ότι οι δημόσιοι πόροι δεν επαρκούν. Απαιτείται το μεγαλύτερο μέρος να προέλθει από ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ σημαντική κρίνεται και η αξιοποίηση και απορρόφηση των πόρων που θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ.

ΟΙ κλάδοι οι οποίοι εμφανίζουν μια επενδυτική δυναμική είναι:

•    Ο τουρισμός, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού, του πολιτιστικού τουρισμού και της κρουαζιέρας και από την ναυτιλία.

•    Ο αγροτικός τομέας, τα τρόφιμα και τη μεταποίηση.

•    Η ενέργεια και το περιβάλλον.

•    Η έρευνα και η τεχνολογία

•    Η βιομηχανία και τα logistics.

Ξεχωριστή βεβαίως αναφορά πρέπει να γίνει στον κατασκευαστικό κλάδο που έχει πληγεί από την κρίση και έχει τεράστια περιθώρια ανάκαμψης.

Περιθώρια αύξησης των επενδύσεων μπορεί να προέλθει μέσω ΣΔΙΤ και του προγράμματος Jessica. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, είναι εφικτή η πραγματοποίηση επενδύσεων 600 εκατ. ευρώ ετησίως ή 3 δισ. ευρώ στην επόμενη πενταετία. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Jessica της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι εφικτή η χρηματοδότηση επενδύσεων άλλων 2 δισ. ευρώ στην πενταετία.

Και τι κίνητρα χρειάζεται για να γίνουν πράγματι αυτές οι επενδύσεις;

1. Μείωση όλων των υψηλών φορολογικών συντελεστών.

2. Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις και του φόρου μερισμάτων ώστε να είναι ελκυστικότερη η ανάληψη μιας επένδυσης.

3. Μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, μέσω μείωσης του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.

4. Στοχευμένα φορολογικά κίνητρα, όπως στις αποσβέσεις παγίων, στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στους ιδιώτες επενδυτές που στηρίζουν νέους επιχειρηματίες.

Παράλληλα είναι επιβεβλημένο να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας της χώρας, ώστε να υπάρξουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, που εξασφαλίζουν νέες δουλειές, τεχνογνωσία, ανταγωνισμό, για μια βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας μας.